Marketingová podpora

Základné nástroje na podporu predaja a vystavovania produktov

V každej fáze spolupráce poskytujeme našim distribútorom potrebné nástroje na podporu predaja a vystavovania výrobkov: regály, stojany, tlačené materiály a predajné miesta.

Vybavenie dávkovača

Vzdelávacie tabule

Pozývame vás, aby ste si zariadili interiér s hodnotným vzdelávacím obsahom o osvetlení.

Vybavenie dávkovača

Zobrazuje

Výklady nielen zvýrazňujú výrobky, ale aj ich jedinečné vlastnosti, čím vytvárajú atraktívne kompozície, ktoré priťahujú pozornosť zákazníkov a jemne obohacujú ponuku obchodu.

Nastaviteľná stolová lampa LETTA je k dispozícii v čiernej a bielej farbe a je vyrobená z materiálu mäkkého na dotyk.
Nastaviteľná stolová lampa LETTA je k dispozícii v čiernej a bielej farbe a je vyrobená z materiálu mäkkého na dotyk.

Marketingový program

BLACK MOON

Programový projekt sa pripravuje z prostriedkov marketingového rozpočtu distribútora. Na konci každého mesiaca a štvrťroka prijíma distribútor strategické rozhodnutia o objednávkach výrobkov a zosúlaďuje ich s dostupnými finančnými zdrojmi.

Nastaviteľná stolová lampa LETTA je k dispozícii v čiernej a bielej farbe a je vyrobená z materiálu mäkkého na dotyk.