NAŠE CHARITATÍVNE AKTIVITY

Podporujeme nadáciu Mysikrólik

Nový obal žiaroviek ORO zobrazuje ohrozené druhy vtákov a zdôrazňuje myšlienku úsporného osvetlenia LED.

Nejde len o vizuálnu zmenu – samotné žiarovky sú úspornejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu a spĺňajú normy ekodizajnu. V porovnaní s tradičnými LED žiarovkami znížia vaše účty za energiu o 25 %.

Nadácia Mysikrólik

Na záchranu divokých tvorov

V srdci rehabilitačného centra pre voľne žijúce zvieratá Slawka Lyczku a jeho manželky Agnieszky bije srdce nadácie Mysikrólik. V ich rukách sa odohráva každodenný boj o zdravie a bezpečnosť divokých obyvateľov okolitých lesov a polí. Každý deň telefón nemlčí a na druhej strane sa ozývajú znepokojení obyvatelia z okolia, ktorí hlásia osud labutí vypadnutých z hniezd, kavky, ktorá sa nedokáže vrátiť k sile, zranené holuby alebo srnky, ktorú zrazilo auto. Slawek a Agnes už desať rokov venujú svoje srdce a silu týmto bezbranným tvorom, ale zdôrazňujú, že v skutočnosti pomáhajú nielen zvieratám, ale aj ľuďom – tým, ktorých sa dotkla citlivosť voči utrpeniu tvorov.

Ochrana vtákov nie je len otázkou ich samotnej existencie, ale aj kľúčovým prvkom zachovania rovnováhy v prírode. Podpora iniciatív na ich ochranu je preto mimoriadne dôležitá z environmentálneho hľadiska, ako aj v záujme ľudstva.

Po prvé, vtáky zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v ekosystéme tým, že kontrolujú populácie škodcov. Vďaka svojej potravnej aktivite znižujú početnosť hmyzu a hlodavcov, čo sa následne prejavuje v nižších stratách na úrode a znižuje potrebu chemických prípravkov na ochranu plodín. Týmto spôsobom podporujú udržateľné poľnohospodárske postupy a zároveň propagujú zdravšie a ekologickejšie životné prostredie.

Po druhé, vtáky sú dôležitým faktorom pri šírení semien rastlín, čím udržiavajú biodiverzitu v prírode. Vtáky hľadajú ovocie a rozširujú semená, čím prispievajú k obnove lesov, trávnatých plôch a iných ekosystémov, čo má zásadný význam pre udržanie ekologickej stability.

Zmeny životného prostredia, ako napríklad odlesňovanie, znečistenie alebo zmena klímy, majú, žiaľ, negatívny vplyv na populácie vtákov, čo vedie k poklesu ich početnosti a vymiznutiu niektorých druhov. Preto je podpora organizácií na ochranu vtáctva, ako je Mysikrólik, veľmi dôležitá pre zachovanie biodiverzity a ekologickej rovnováhy.

Ako spoločnosť Led-Pol sme si vedomí svojej zodpovednosti za stav životného prostredia, a preto sme sa rozhodli podniknúť kroky na ochranu vtáctva. Tým, že na našich LED produktoch zobrazujeme obrázky ohrozených druhov vtákov a časť zisku venujeme organizáciám, ako je Mysikrólik, sa snažíme nielen zvyšovať povedomie verejnosti o potrebe ochrany vtákov, ale aj aktívne podporovať úsilie o ich ochranu.

Podporou organizácií, ako je Mysikrólik, ktoré realizujú projekty na ochranu vtákov a ich biotopov, môžeme skutočne prispieť k zlepšeniu situácie vtákov vo voľnej prírode. S našou finančnou podporou môžu tieto organizácie vykonávať činnosti na ochranu vtáčích biotopov, monitorovať populácie a vzdelávať verejnosť o potrebe ochrany biodiverzity.

Týmto spôsobom prostredníctvom našich obchodných aktivít nielenže podporujeme náš vlastný imidž spoločensky zodpovednej spoločnosti, ale predovšetkým podporujeme ochranu životného prostredia a zachovanie biodiverzity, ktorá je kľúčová pre budúce generácie a stabilitu ekosystémov našej planéty.

ORO E14 G45 TOTO 3,5W - Králik zlatohlavý

Malý, ale veľmi robustný vták. V chlade vydrží aj niekoľko hodín! Žltá ,,koruna“ na jeho hlave zdôrazňuje meno, ktoré dostal, a znamená malého kráľa.

 

ORO E14 C37 TOTO 5W - Vrabec poľný

Nazýva sa aj vrabec poľný. Zimuje v Poľsku a zhromažďuje sa vo veľkých kŕdľoch. Na lícach má výrazné čierne škvrny. Ochotne obsadzuje hniezdne búdky a jeho potrava je prevažne rastlinná.

 

ATOS 8.5W - špaček

Tento stredne veľký vták, ktorý je čiastočne sťahovavý, je majstrom koordinovaných letov, do ktorých sa môžu zapojiť stovky tisíc špačkov. Keď spieva, reprodukuje nielen zvuky iných vtákov, ale aj zvuky z ľudského sveta (napr. alarmy áut, zvonenie telefónu).

 

ATOS 10,5W - Dážďovník

Malý sťahovavý vták zimujúci v Afrike. Hniezda si zakladá v štrbinách v stenách budov, najčastejšie v mestách. Medzi jej pochúťky patria. komáre. Počas letu môže dosiahnuť rýchlosť až 200 km/h! V Poľsku je pod prísnou druhovou ochranou.

 

ATOS 12W - Lastovička

Tento malý sťahovavý vták, ktorý na jeseň migruje do Afriky, môže prekonať vzdialenosť až 12 000 km. kilometrov. Zvyčajne hniezdi v obydliach a hospodárskych budovách a živí sa hmyzom.

Tradične sa považuje za predzvesť jari.

 

ORO E14 G45 TOTO 5W - Sýkorka

Pestro sfarbený vták zimujúci v Poľsku, ktorý je prísne chránený. Sýkorky sú zvedavé, rady sa usádzajú v blízkosti ľudí a konzumujú veľké množstvo hmyzu.

Najpočetnejším a najznámejším druhom sýkorky je sýkorka veľká.

 

ATOS 7,5W - Ďubník trojprstý

V Poľsku sa vyskytuje v horských oblastiach a pralesoch. Je to sedavý druh, ktorý vydáva zriedkavé zvuky, veľkosťou sa podobá ostatným ďatľom a je pod prísnou druhovou ochranou.

 

Nadácia pre myši

Viac informácií nájdete na webovej stránke nadácie:
www.mysikrolik.org